nieruchomy poruszyciel

Paulina Linfert, malarstwo 2012